Aktuality

 
  Žádost o účast na LVVK sekundy - pro tercii
  Pozvánka na schůzi SPGŽ a třídní schůzky
  Gaudeamus 2014 - informace pro maturanty
  Vyhlášení voleb do školské rady
  Beseda pro tři nejstarší ročníky o zahraničních aktivitách studentů
  Divadelní představení pro žáky - "Jak je důležité míti Filipa"
  Hlasujte - "Šťastné stáří očima dětí"
  Lyžařský výcvikový kurz sekundy 2015 - závazná přihláška
  Školní florbalová liga
  Podejte si co nejdříve přihlášku na školení jak psát odbornou práci!
  Zápis z 1. setkání vedení školy se zástupci žákovské rady 15. 9. 2014
  Přednáška vzdělávací agentury Sokrates o přijímacím řízení na VŠ pro oktávu
  Program přednášek Gaudeamus 2014
  Logická olympiáda - registrace probíhá!
  Vydávání potvrzení o studiu
  Pomůcky žáků primy
  Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/2014
  Minimální preventivní program
  Uvolnění z tělesné výchovy
  Výsledky maturitních zkoušek 2013/2014
  Úspěch u státních maturit
  Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje
  Zahradní slavnost k 20. výročí založení školy
  Gymnázium v Židlochovickém zpravodaji
  Vyhodnocení dotazníků a jiných podnětů (s dodatkem)
  Oslavy školy v Brněnském deníku Rovnost
  Úspěch v krajském kole SOČ
  Informace o přijímacích zkouškách do primy 2014/2015