Aktuality

 
  Rozvrh hodin na školní rok 2015/2016
  Úřední hodiny v kanceláři
  Zahájení školního roku 2015/2016
  Přidělení vyučujících ve školním roce 2015/2016
  Změna názvu školy
  Uvolnění žáků z tělesné výchovy
  Organizace školního roku 2015/2016
  Potvrzení o studiu na školní rok 2015/2016
  Letní škola mladých talentů
  Třídnictví ve školním roce 2015/2016
  Předběžné pokyny k adaptačnímu kurzu primy
  Seznam pomůcek do primy
  Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky kvinty - oktávy
  Celostátní kolo Dějepisné olympiády
  Výsledky vzdělávání ve školním roce 2014/2015
  Soutěž o největší zlepšení prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2014/2015
  Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI - 9. ročníky ZŠ a kvarty
  Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015
  Středoškolská odborná činnost ve školním roce 2014/2015
  Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti
  Celostátní kolo Soutěže v anglickém jazyce
  Slavnostní předání maturitních vysvědčení
  Zhodnocení ročníkových prací ve školním roce 2014/2015
  Informace o přijímacím řízení do primy 2015/2016
  Kameny zmizelých
  Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií
  Krajské kolo soutěže ve finanční gramotnosti
  Tématická soutěž v informatice iSejf (2)
  Tematická soutěž v informatice iSejf (1)
  ISIC karty u nás na škole