Informace k přijímacímu řízení

Informace o přijímacím řízení do primy najdete zde: Organizace přijímacích zkoušekKritéria přijímacího řízení

Žáci 9. tříd základních škol mají možnost přihlásit se k přijetí do vyššího ročníku: Přijímání do vyššího ročníku – kvinta

3. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce

Ve středu 21. 3. 2018 se zúčastnila naše žákyně Barbora Bukovinová krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce. Barboře děkuji za výborné umístění a reprezentaci školy, děkuji také Mgr. Nechvílové za výbornou výuku a přípravu na soutěž. Více zde: Krajské kolo Soutěže ve francouzštině

Matematický klokan 2018

Vpátek 16. března proběhla  na naší škole celosvětová soutěž Matematický klokan. Zde jsou vysledky těch nejúspěšnějších. Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí u vyučujících matematiky v jednotlivých třídách.

Tercie v Moravské galerii

Tercie v Moravské galerii

Petr Hodinský postoupil do celostátního kola Dějepisné olympiády

Dějepisná olympiáda

Úspěch v krajském kole soutěže v anglickém jazyce

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

Postup do krajského kola recitační soutěže

Anna Foltýnová z tercie postoupila do krajského kola recitační soutěže. Více na: Recitační soutěž

Zveme na přehlídku prací SOČ

Dne  22. 3. 2018 proběhne ve 12.30 hod. na gymnáziu  přehlídka prací, které postoupily do okresního kola Středoškolské odborné činnosti. Více na: Přehlídka

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D

Vyhodnocení PPPP za měsíc únor, úprava výše cen

Soutěže nabírají na obrátkách. V měsící únoru tak přibylo oceněných a to zejména zásluhou prací SOČ. Seznam oceněných naleznete zde- ceny-za-unor-2018. Výše cen byla upravena. Podrobné informace naleznete pod seznamem oceněných studentů.

Od 6. 3. 2018 do 15. 4. 2018 je spuštěná registrace studentů k novým tématům SOČ pro rok 2018/2019.

Více na www.jcmm.cz