MLADÍ MALÍŘI, ZPOZORNĚTE! Celostátní výtvarná soutěž do 15 let

mladi-maliri-zpozornete

PRIMA NA EXKURZI V ANTHROPOSU

anthropos-prima

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Soutěže se 16. 1. 2020 zúčastnili 3 studenti v II. kategorii vyššího stupně a 1 v I. kategorii nižšího stupně gymnázia. Z I. kategorie do krajského kola postupuje Vojtěch Kocman z tercie. Gratulujeme k úspěchu.

Poděkování organizátorům a dárcům školního plesu

V pátek 17. 1. 2020 se v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích uskutečnil 21. ples Gymnázia Židlochovice. Ples byl jako obvykle zahájen slavnostní polonézou žáků gymnázia. Za organizaci a podporu bychom rádi poděkovali všem organizátorům z řad členů Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, učitelům a žákům školy. Naše velké poděkování samozřejmě také patří všem dárcům, kteří přispěli do plesové tomboly, jejichž seznam naleznete v příloze. Těšíme se na další setkání!Dárci do tomboly školního plesu

Recitační soutěž

Školní kolo recitační soutěže se koná 10. února 2020 v 6. a 7. hodině. Přihlaste se svému učiteli češtiny.

ANTHROPOS – prima

anthropos-2020-exkurze-prima

Projekt Erasmus+

Na základě výsledku výběrového řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání – klíčová akce 1, Výzva 2019 byla dodatečně schválena naše žádost o grant. Další informace zde.

PF 2020

Školní kolo Dějepisné soutěže gymnázií

Do krajského kola v Brně pojedou: Petr Hodinský, Karolína Mikesková a Barbora Pospíšilová. Více na: Dějepisná soutěž gymnázií

Výsledky školního kola konverzační soutěže v angličtině

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině